date('H:i:s')=12:49:22
date(m)=07
Dzi? jest
Godzina: